«Полтава», церемония закладки таблички с фамилиями