"НА ПЛОТИК"

"НА ПЛОТИК"

(бел.) — "Рони парус на плотик" — спускай парус вниз.